Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni lekarza anestezjologa

Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni lekarza anestezjologa (ze specjalizacją lub w trakcie)   ...

Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego zatrudni radiologa

Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni lekarza radiologa (ze specjalizacją lub w trakcie). ...

Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi zatrudni technika EKG do pracy w Klinice Elektrokardiologii.

Dyrekcja Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zatrudni: technika EKG do pracy w Klinice Elektrokardiologii Osoby ...

WYRÓŻNIENIE DLA CSK UM W ŁODZI W RANKINGU "LIDERZY ZARZĄDZANIA SZPITALAMI PUBLICZNYMI"

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zajął VI miejsce w rankingu  Rzeczpospolitej „Liderzy Zarządzania Szpitalami Public...

OGŁOSZENIE  DIALOGU TECHNICZNEGO

dialog techniczny na dostawę i montaż aparatu RTG ze skopią dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycz...