Zapytanie ofertowe lekarz - specjalista psychiatrii

Data ostatniej modyfikacji: 05 marca 2020, 14:12, Joanna Barden

Ogłoszenia dotyczące projektu „SOS dla ŁOM – realizacja nowoczesnej teleopieki medycznej dla mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitarn...

Zapytanie ofertowe pielęgniarz/pielęgniarka

Data ostatniej modyfikacji: 05 marca 2020, 14:10, Joanna Barden

Ogłoszenie dotyczące projektu „SOS dla ŁOM – realizacja nowoczesnej teleopieki medycznej dla mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitarn...