ZP/55/2020

Data ostatniej modyfikacji: 25 września 2020, 15:17, Małgorzata Świtacz

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych  do diagnostyki laboratoryjnej dla Zakładu Patomorfologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi...

ZP / 58 / 2020

Data ostatniej modyfikacji: 23 września 2020, 13:46, Tomasz Miazek

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu diagnostyki zakażeń wirusami oddechowymi dla Centralnego Szpitala K...

ZP/53/2020

Data ostatniej modyfikacji: 21 września 2020, 10:21, Krzysztof Dopierała

Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi