ZP/19/2020

Data ostatniej modyfikacji: 25 marca 2020, 9:18, Katarzyna Konopska

Dostawa implantów ortopedycznych...

ZP/18/2020

Data ostatniej modyfikacji: 26 marca 2020, 13:21, Agnieszka Andrzejczak

Dostawy specjalistycznego sprzętu radiologicznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/15/2020

Data ostatniej modyfikacji: 18 marca 2020, 15:50, Tomasz Miazek

\"Dostawa Aparatu RTG ze skopią wraz z adaptacją pomieszczenia oraz aparatu RTG jezdnego przyłóżkowego w ramach projektu „Przebudowa i unowocze...

ZP/17/2020

Data ostatniej modyfikacji: 25 marca 2020, 14:10, Agnieszka Dominczyk

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/13/2020

Data ostatniej modyfikacji: 24 marca 2020, 15:05, Małgorzata Świtacz

Dostawa worków foliowych LDPE na odpady dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

ZP/14/2020

Data ostatniej modyfikacji: 06 marca 2020, 10:27, Katarzyna Konopska

Dostawa urządzeń medycznych...

ZP/12/2020

Data ostatniej modyfikacji: 12 marca 2020, 12:24, Anna Walczak

Dostawę produktu leczniczego do Programu Lekowego dla Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP / 11/2020

Data ostatniej modyfikacji: 26 marca 2020, 12:43, Tomasz Miazek

„Przebudowa lokalu usługowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na  gabinety stomatologiczne dla potrzeb Filii Instytutu Stomatologii Centralne...

ZP/10/2020

Data ostatniej modyfikacji: 19 marca 2020, 14:52, Krzysztof Dopierała

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa pomp insulinowych wraz z programem do sczytywania pamięci pompy na potrzeby Oddziałów i Poradni Diabetologicznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zamówienie obejmuje 4 pakiety.

ZP/02/2020

Data ostatniej modyfikacji: 27 marca 2020, 14:05, Małgorzata Świtacz

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych  do diagnostyki laboratoryjnej....