ZP/ 87 /2019

Data ostatniej modyfikacji: 17 października 2019, 13:10, Agnieszka Dominczyk

Dostawa materiałów higienicznych dla pacjentów i personelu Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/ 79 /2019

Data ostatniej modyfikacji: 16 października 2019, 10:54, Agnieszka Dominczyk

ZP/ 79 /2019 - Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej wraz z obsługą szatni w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

ZP/88/2019

Data ostatniej modyfikacji: 15 października 2019, 15:05, Tomasz Miazek

Dostawa i montaż wyposażenia oraz mebli do indywidualnego montażu na potrzeby przebudowywanego Oddziału IX oraz dla pomieszczeń wspólnych Oddzia...

ZP/84/2019

Data ostatniej modyfikacji: 15 października 2019, 10:57, Tomasz Miazek

Usługa Ubezpieczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi...

ZP/85/2019

Data ostatniej modyfikacji: 14 października 2019, 10:52, Agnieszka Andrzejczak

Dostawy sprzętu medycznego i sprzętu jednorazowego, na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii, Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ...

ZP/83/2019

Data ostatniej modyfikacji: 17 października 2019, 15:27, Tomasz Miazek

PRZYGOTOWYWANIE CAŁODZIENNYCH POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW  Z UWZGLĘDNIENIEM ZALECEŃ DIETETYCZNYCH  ORAZ ICH DOSTARCZANIE DO CENTRALNEGO SZPITALA KL...

ZP/80/2019

Data ostatniej modyfikacji: 09 października 2019, 15:55, Tomasz Miazek

Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uni...

ZP/82/2019

Data ostatniej modyfikacji: 16 października 2019, 10:49, Tomasz Miazek

Świadczenie usług całodobowego transportu sanitarnego specjalistycznego dla Centralnego SzpitalaKlinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi...

ZP/81/2019

Data ostatniej modyfikacji: 07 października 2019, 12:31, Krzysztof Dopierała

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów szewnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zamówienie obejmuje 38 pakietów.

ZP/78/2019

Data ostatniej modyfikacji: 14 października 2019, 13:46, Ewa Twardowska

Dostawa urządzeń medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi...