ZP/82/2018

Data ostatniej modyfikacji: 21 listopada 2018, 7:52, Marta Mariańska

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Pracowni Immunologii Transplantacyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ...

ZP/84/2018

Data ostatniej modyfikacji: 19 listopada 2018, 14:50, Krzysztof Dopierała

Dostawa urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń serwerowych i sieciowych na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/81/2018

Data ostatniej modyfikacji: 19 listopada 2018, 14:46, Krzysztof Dopierała

Dostawa urządzeń serwerowych i sieciowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/83/2018

Data ostatniej modyfikacji: 15 listopada 2018, 14:07, Katarzyna Konopska

Dostawa sprzętu medycznego

ZP/79/2018

Data ostatniej modyfikacji: 26 października 2018, 14:17, Ewa Twardowska

Dostawa odczynników i sprzętu wraz dzierżawą urządzeń na potrzeby laboratoriów dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Sprawa nr ZP/77/2018

Data ostatniej modyfikacji: 02 listopada 2018, 11:35, Tomasz Miazek

Dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego w ramach projektu „Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

ZP/67/2018

Data ostatniej modyfikacji: 19 listopada 2018, 9:55, Marta Mariańska

Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach i na terenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Me...

ZP/75/2018

Data ostatniej modyfikacji: 16 listopada 2018, 14:37, Agnieszka Dominczyk

Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/76/2018

Data ostatniej modyfikacji: 20 listopada 2018, 14:42, Ewa Walkowiak-Dziubich

Dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego dla Działu Perfuzji Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

ZP/78/2018

Data ostatniej modyfikacji: 20 listopada 2018, 11:59, Katarzyna Konopska

Dostawy generatorów/radiofarmaceutyków/zestawów do znakowania technetem