ZP/40/2020

Data ostatniej modyfikacji: 06 lipca 2020, 9:44, Katarzyna Konopska

Dostawa implantów ortopedycznych...

ZP/36/2020

Data ostatniej modyfikacji: 06 lipca 2020, 13:42, Anna Walczak

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i utensyliów do leków recepturowych dla Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/38/2020

Data ostatniej modyfikacji: 15 czerwca 2020, 9:57, Katarzyna Konopska

Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych...

ZP/37/2020

Data ostatniej modyfikacji: 02 lipca 2020, 11:07, Katarzyna Konopska

Dostawa artykułów biurowych...

ZP/34/2020

Data ostatniej modyfikacji: 02 lipca 2020, 14:43, Małgorzata Świtacz

Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej oraz sprzętu specjalistycznego do zabiegów hemodializy dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Me...

ZP/32/2020

Data ostatniej modyfikacji: 06 lipca 2020, 14:49, Anna Walczak

Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Intensywnej Terapii Kardiochirurgicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP / 35 / 2020

Data ostatniej modyfikacji: 18 czerwca 2020, 13:43, Tomasz Miazek

Dostawa i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Pankiewicza 16 Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w ...

ZP/33/2020

Data ostatniej modyfikacji: 08 czerwca 2020, 15:22, Anna Walczak

Dostawa produktu leczniczego do Programu Lekowego dla Kliniki Immunologii i Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/28/2020

Data ostatniej modyfikacji: 22 czerwca 2020, 13:59, Agnieszka Andrzejczak

Dostawy urządzeń, sprzętu i narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/23/2020

Data ostatniej modyfikacji: 22 czerwca 2020, 11:49, Agnieszka Dominczyk

Dostawa materiałów opatrunkowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi