ZP/04/2020

Data ostatniej modyfikacji: 24 stycznia 2020, 12:02, Tomasz Miazek

Dostawa urządzeń i wyposażenia medycznego w ramach projektu „Przebudowa i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego Oddziałów I, IV, VIII, IX...

ZP/7/2020

Data ostatniej modyfikacji: 24 stycznia 2020, 10:03, Krzysztof Dopierała

Dostawa artykułów higienicznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/6/2019

Data ostatniej modyfikacji: 22 stycznia 2020, 12:02, Agnieszka Andrzejczak

Dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego dla Działu Perfuzji Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/5/2020

Data ostatniej modyfikacji: 24 stycznia 2020, 11:18, Katarzyna Konopska

Dostawa urządzeń medycznych...

ZP/3/2020

Data ostatniej modyfikacji: 24 stycznia 2020, 14:28, Agnieszka Andrzejczak

Dostawy opakowań, materiałów zużywalnych, pomocniczych, eksploatacyjnych, czynników sterylizacyjnych, wskaźników oraz preparatów chemicznych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni

ZP/01/2020

Data ostatniej modyfikacji: 24 stycznia 2020, 14:13, Tomasz Miazek

Świadczenie usług całodobowego transportu sanitarnego specjalistycznego dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi...

ZP / 111 / 2019

Data ostatniej modyfikacji: 21 stycznia 2020, 14:30, Tomasz Miazek

Dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi...

ZP/108/2019

Data ostatniej modyfikacji: 22 stycznia 2020, 14:14, Krzysztof Dopierała

Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby Kliniki Elektrokardiologii i Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ZP/105/2019

Data ostatniej modyfikacji: 24 stycznia 2020, 14:56, Agnieszka Dominczyk

Świadczenie usługi odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych i segregowanych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

ZP/106/2019

Data ostatniej modyfikacji: 10 stycznia 2020, 13:03, Agnieszka Andrzejczak

Dostawy produktów żywienia medycznego oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi