ZP/68/2019

Data ostatniej modyfikacji: 22 sierpnia 2019, 15:46, Tomasz Miazek

  Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251....

ZP/64/2019

Data ostatniej modyfikacji: 20 sierpnia 2019, 16:15, Tomasz Miazek

PRZYGOTOWYWANIE CAŁODZIENNYCH POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW  Z UWZGLĘDNIENIEM ZALECEŃ DIETETYCZNYCH ORAZ ICH DOSTARCZANIE DO CENTRALNEGO SZPITALA KLI...

ZP/69/2019

Data ostatniej modyfikacji: 20 sierpnia 2019, 10:58, Katarzyna Konopska

Dostawa sprzętu medycznego...

ZP/62/2019

Data ostatniej modyfikacji: 19 sierpnia 2019, 12:14, Krzysztof Dopierała

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu medycznego użytkowanego w lokalizacji Pomorska 251 budynek A1 – CKD o Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. M. Konopnickie 91-738 Łódź, ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50)

ZP/54/2019

Data ostatniej modyfikacji: 16 sierpnia 2019, 16:34, Tomasz Miazek

Dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi...

ZP/67/2019

Data ostatniej modyfikacji: 13 sierpnia 2019, 17:48, Owczarek Elżbieta

Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki...

ZP/60/2019

Data ostatniej modyfikacji: 12 sierpnia 2019, 14:57, Katarzyna Konopska

Dostawa sprzętu specjalistycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Kliniki Kardiochirurgii...

ZP/61/2019

Data ostatniej modyfikacji: 22 sierpnia 2019, 15:43, Tomasz Miazek

Świadczenie usług całodobowego transportu sanitarnego specjalistycznego dla Centralnego SzpitalaKlinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi...